W dniu 29 maja upamiętniliśmy rocznicę urodzin Marii Danilewicz Zielińskiej – Patronki naszej szkoły.

Najpierw wszyscy spotkaliśmy się na apelu w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Karolina Linek powitała uczniów i wprowadziła ich w charakter uroczystości. Złożyła także życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Następnie oddała głos uczniom, którzy przypomnieli wierszem i prozą, kim była nasza Patronka.

W dalszej części Dnia Patrona uczniowie z wychowawcami oglądali w klasach prezentację oraz filmy o życiu i twórczości Marii Danilewicz Zielińskiej oraz czytali fragmenty Jej opowiadań kujawskich. Klasy I-III malowały portrety pani Marii oraz ilustracje do poznanych fragmentów opowiadań. Uczniowie odwiedzali także salę Pamięci Patrona.

Delegacja złożyła kwiaty i zapaliła znicze pod tablicą pamiątkową na terenie szkolnym oraz na grobie Marii Danilewicz Zielińskiej.