W ramach programu edukacyjno-obronnego EDUKACJA Z WOJSKIEM, uczniowie klas szóstych i siódmych uczestniczyli w zajęciach z żołnierzami. Młodzież zapoznała się m.in z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy oraz podstawami ewakuacji i schronienia.

W opinii uczniów zajęcia były bardzo interesujące i na pewno wzbudziły wśród nich zainteresowanie tą tematyką.

Dziękujemy żołnierzom za przekazaną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i obronności.