Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Liczymy na kolejne seanse w plenerze. Szczególne podziękowania kierujemy do Rady Rodziców!