Przedstawiciele naszej szkoły zostali zaproszeni na uroczyste podsumowanie Roku Poli Negri, które odbyło się w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku w dniu 13 stycznia. Prowadząca spotkanie Dorota Łańcucka podziękowała wszystkim, którzy włączyli się w obchody rocznicowe oraz przedstawiła działania i uczestników w postaci prezentacji multimedialnej.

Read more Wojewódzkie podsumowanie Roku Poli Negri