SAMORZĄD UCZNIOWSKI

ROK SZKOLNY 2023/2024

– Zuzanna Nowak 6 a – przewodnicząca
– Kinga Dryps 6 b – zastępca
– Zuzanna Wesołowska 5 b – sekretarz
– Gabriela Topolska 7 b
– Barbara Podczaska 6 b
– Kacper Zieliński 4 b.

Opiekunami SU są p. Joanna Wesołowska oraz p. Magdalena Kacprzak

Poczet sztandarowy:
– Dobiecki Hubert
– Gontarz Patrycja
– Piekarska Maja