Niniejszy statut obowiązuje od dnia 1 października 2019 r. 

 Statut szkoły jest aktem prawa wewnętrznego.

 Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej szkoły

jak również w wersji papierowej w bibliotece szkolnej.