PRZEWODNICZĄCA: Agnieszka Klasa

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Wioletta Danielewska

SKARBNIK 1: Agnieszka Tkaczenko

SKARBNIK 2: Kamila Celmer

PROTOKOLANT: Sylwia Marczuk

 ***   ***   ***

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej  w Stawkach informuje, 

że minimalna składka na rok szkolny 2022/2023 została ustalona w kwocie 50,00 zł rocznie na dziecko.

Górna granica składki zależy od woli rodziców.

Pieniądze można wpłacać do skarbników Rady Rodziców lub na konto bankowe.

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Stawkach ul. Szkolna 4 ,
 87-700 Aleksandrów Kujawski
Nr konta 45 9537 0000 3001 0011 0754 0001 KBS w Aleksandrowie Kuj.(z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).