PRZEWODNICZĄCA: Wioleta Gawrońska

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Arkadiusz Stolarski

SKARBNIK 1: Monika Przybysz

SKARBNIK 2: Dorota Kotlińska

 ***   ***   ***

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej  w Stawkach informuje, 

że minimalna składka na rok szkolny 2023/2024 została ustalona w kwocie 50,00 zł rocznie na dziecko.

Górna granica składki zależy od woli rodziców.

Pieniądze można wpłacać do skarbników Rady Rodziców lub na konto bankowe.

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej w Stawkach ul. Szkolna 4 ,
 87-700 Aleksandrów Kujawski

Nr konta 45 9537 0000 3001 0011 0754 0001 KBS w Aleksandrowie Kuj.

(z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła).