Nauczyciele

uczący w Szkole Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

rok szkolny 2021/2022

 
  Lp.   Nazwisko i imię     Przedmiot   Klasa
1. Bąk Elżbieta edukacja wczesnoszkolna zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia rozwijające kreatywność zajęcia logopedyczne indywidualne zajęcia logopedyczne grupowe II b II b IIb IIa, V, IIb IIb
2. Drużyńska Kamila biblioteka chemia plastyka godzina z wychowawcą nauczanie indywidualne chemia, fizyka   VII-VIII IV-VII VIIIc VIIIb
3. Drużyński Marek historia technika wiedza o społeczeństwie godzina z wychowawcą IVb, VI, VII a, VIII a, VIII b, VIII c IV-VI VIIIa, VIII b VII a
4. Januszewska Mirosława opiekun świetlicy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr   VIIa, VIIb, VIIIb
5. Jaroch Monika j. angielski   Ib, V, VIIa
6. Kacprzak Magdalena zajęcia rewalidacyjne zajęcia logopedyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne IIa, V, VIIb I, IIa, IVa, V, VIIa, VIIb, VIIIb IIa, IVa, IVb, V, VI, VIIIa
7. Kaźmierczak Hanna wicedyrektor pedagog szkolny  
8. Kruszka Alina edukacja wczesnoszkolna zajęcia rozwijające kreatywność zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze wychowanie do życia w rodzinie Ib I b Ib IV-VIII
9. Kurnatowska Kamila   biblioteka j. polski zajęcia rozwijające kreatywność zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze godzina z wychowawcą nauczanie indywidualne język polski   IV a  IV a  IVa, IVb IVa  V, VIII b
10. Lewandowski Dariusz informatyka historia wiedza o społeczeństwie nauczanie indywidualne- historia, informatyka IV – VIII IVa, V, VIIb VIIIc V, VII b
11. Linek Krystian wychowanie fizyczne zajęcia z wychowawcą Ia, IVa, V ch., VIIa ch, VIIIa ch VIIIa
12. Łoś Anna edukacja wczesnoszkolna zajęcia  rozwijające kreatywność zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przyroda indywidualne zajęcia rewalidacyjne IIa IIa IIa IVa, IV b V
13. Małecka Monika biologia  geografia edukacja dla bezpieczeństwa godzina z wychowawcą nauczanie indywidualne geografia, biologia nauczanie indywidualne geografia, biologia, wdżwr/doradztwo zawodowe V-VIII V-VIII VIIIa, VIIIb, VIIIc V V VIII b  
14. Mańkowski Sławomir wychowanie fizyczne zajęcia rozwijające kreatywność Ib, IIIa, IVb, V, VI, VIIIb VI, VIIa
15. Marjańska Agnieszka religia I-VI
16. Olejnik Danuta j. polski zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia adaptacyjne dla ucznia z zagranicy IV b,V, VIIIa, VIIIb V, VI, VIIIa IVb
17. Olejnik Tomasz wychowanie fizyczne   IIa, IIb, IIIb, VIIa, VIIb, VIIIc, VIIIa
18. Openchowska Ewa wychowanie fizyczne   VIIa, VIIIa
19. Rybczyńska Agata język niemiecki doradztwo zawodowe zajęcia rozwijające kreatywność zajęcia adaptacyjne dla ucznia z zagranicy nauczanie indywidualne – j. niemiecki VII-VIII VII-VIII VIIIa VIIa, VIIa VIIb
20. Stanicka Dorota edukacja wczesnoszkolna muzyka IIIb IV-VII
21. Stanek Anna j. polski godzina z wychowawcą zajęcia rozwijające kreatywność zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze j. polski VI, VIIa, VIIb, VIIIc VI VII b VIIa-VIIb
22. Ks. Stanowski Janusz religia VIIa, VIIb, VIIIa, VIIIb, VIIIc
23. Świeczkowski  Sławomir nauczyciel wspomagający nauczanie indywidualne muzyka/plastyka, matematyka, technika IVb V
24. Świtońska Dorota edukacja wczesnoszkolna zajęcia rozwijające kreatywność zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia korekcyjno-kompensacyjne gr. zajęcia rewalidacyjne Ia Ia Ia IIa, IIb, V, VIIIa IVa, IVb
25. Tubielewicz Karolina matematyka fizyka godzina z wychowawcą IVa, IVb,, VIIIa, VIIIb VII-VIII VIIIb
26. Wachowski Roman matematyka zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – mat. zajęcia – praca z uczniem zdolnym nauczanie indywidualne matematyka V, VI, VIIa, VIIb, VIIIc IV-VIII IIa VIIIb
27. Wesołowska Joanna j. angielski godzina z wychowawcą zajęcia rozwijające kreatywność nauczanie indywidualne j. angielski Ia, IIIb, IVa, IVb, VI, VIIa, VIIIa, VIIIc IVb IVb VIII b
28. Wypij Iwona edukacja wczesnoszkolna zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zajęcia rozwijające kreatywność zajęcia logopedyczne ind. zajęcia logopedyczne gr. IIIa IIIa IIIa IIa, VI IIIa, IVa
29. Żurawska Kamila j. angielski   godzina z wychowawcą zajęcia rozwijające kreatywność nauczanie indywidualne- język angielski IIa, IIb, IIIa, V, VIIb, VIIIa, VIIIb VIIb VIIIa, VIIIc V
 

Nauczyciele