Zarządzenie nr  6/22

Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski

z dnia 18 stycznia 2022 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów,

na rok szkolny 2022/2023 do klas I szkół podstawowych, dla których  organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski.

Zarządzenie nr 5/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach

z dnia 1 lutego 2022 r.

w sprawie zasad rekrutacji  uczniów do klas pierwszych

Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej

Zasady rekrutacji uczniów

Formularze do pobrania dla rodziców

Wniosek o przyjęcie do klasy I 6-latka:

Wniosek o przyjęcie do klasy I 7-latka:

Wniosek o przyjęcie do klasy I ucznia spoza obwodu:

Oświadczenie rodziców: