W roku szkolnym 2023/2024 wprowadza się następujące dodatkowe dni wolne
 od zajęć dydaktyczno-wychowawcze dla uczniów

  1. 31 października 2023 r. (wtorek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  2. 22 grudnia 2023 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  3. 2 maja 2024 r. (czwartek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
  4. 14  maja 2024 r. (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
  5. 15 maja 2024 r. (środa) – egzamin ósmoklasisty
  6.  16 maja 2024 r. (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
  7. 29 maja 2024 r. (środa) – Święto Szkoły – Dzień Patrona
  8. 31 maja 2024 r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych