W dniu 19 października 2023 r. odbyło się spotkanie klas pierwszych z przedstawicielami Straży Gminnej oraz Policji.

Uczniowie mieli okazję porozmawiać z gośćmi na temat zachowania bezpieczeństwa w drodze do szkoły i poza nią. Zostały omówione zasady poruszania się po ulicy, chodniku czy drodze. Na koniec podkreślono istotną rolę elementów odblaskowych, a nasi pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe.

Bardzo dziękujemy za spotkanie.