W takiej akcji, zorganizowanej przez Caritas Diecezji Bydgoskiej oraz Komendanta Wojewódzkiego w Bydgoszczy, mogli uczestniczyć, w dniu 6 grudnia, uczniowie z naszej szkoły. Najważniejszym elementem spotkania była edukacja na temat bezpieczeństwa na drodze i w sieci oraz pozytywnych form spędzania wolnego czasu. Dzieci podziwiały również występy artystyczne w wykonaniu bydgoskiej młodzieży oraz integrowały się z innymi szkołami z całego województwa kujawsko – pomorskiego.