Co za zabawa! chciało by się powiedzieć …

Podczas ostatniej godziny z wychowawcą, klasa 7a pod kierunkiem wychowawcy Marka Drużyńskiego uczestniczyła w ćwiczeniu: Co za dżungla! – z programu pozytywna dyscyplina Johna Taylora.

Celem zajęć była pomoc uczniom zrozumieć, że ludzie są różni a następnie doświadczyć tego w praktyce i docenić fakt, że różnice mogą stać się zasobami.

Uczniowie chętnie wcielili się w pokazane zwierzęta, prezentując swoje osobowości. Wspólnie w zespołach pracowali nad zadanymi pytaniami. Wspólnie prezentowali efekty swojej pracy! Wspólnie dyskutowali nad zauważonymi różnicami u koleżanek i kolegów!

Efekt ćwiczenia, bardzo dojrzała i merytoryczna dyskusja i spostrzeżenia, upewniły mnie że kierunek pracy z pozytywną dyscypliną jest ważny i potrzebny.

Marek Drużyński – wychowawca 7a