Czwartek 20 czerwca był dla 12 uczniów tegorocznej klasy ósmej dniem pożegnania szkoły podstawowej. Zaczęło się ono od rana – tradycyjnym tortem i słodkościami uczniowie i rodzice podziękowali wszystkim pracownikom szkoły za ich pracę, a o godzinie 16.00 odbyła się oficjalna uroczystość. Uczniowie złożyli ślubowanie absolwenta, otrzymali świadectwa (4 osoby – z wyróżnieniem), pożegnali się wierszem i piosenką. Od klas siódmych otrzymali pamiątkowe kubki.

Wzruszającym momentem było podziękowanie nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym – słowem, piosenką i kwiatami. Tegoroczni absolwenci wprowadzili do przebiegu apelu jeszcze jeden motyw – dla swoich rodziców, babć i dziadków mieli także wyjątkowe podziękowania i kwiaty. Były wspólne pamiątkowe zdjęcia, łzy wzruszenia, łzy radości.

Na zakończenie dnia spotkali się na uroczystej kolacji z wychowawczynią Anną Stanek (szkolną “mamą” w klasach 4-8) i Mirosławą Januszewską (drugą szkolną “mamą”).

Moje dzieci! Do zobaczenia – kiedyś – w Waszym dorosłym życiu.

Anna Stanek