W dniu 14 czerwca uczniowie klas siódmych i ósmych uczestniczyli w koncercie profilaktycznym w wykonaniu Piotra Nagiela.

Artysta poruszał wiele problemów społecznych, z którymi spotyka się młodzież. To m. in. przemoc wobec słabszych, alkohol, nikotyna, dopalacze i narkotyki. Wiek nastolatków, to krytyczny moment, w którym młodzi ludzie bardzo często eksperymentują z różnymi używkami. Prowadzący przedstawiał młodzieży, jakie mogą być tego konsekwencje. Całość spotkania scalała oprawa muzyczna w wykonaniu artysty.

Nasuwa się wiele refleksji – „Jestem człowiekiem, dopóki mam wybór”. To, jaką będziemy podążać drogą, zależy tylko i wyłącznie od nas samych💪

Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim za zorganizowanie koncertu 🤝👏