Poczet sztandarowy naszej szkoły miał przyjemność uczestniczyć w Dożynkach Gminnych w Otłoczynie.