11 października 2022 roku w naszej szkole uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w spotkaniu z Policją i Strażą Gminną. Celem spotkania była pogadanka na temat zachowania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, poza domem.

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali ostrzeżeń i porad pani policjantki oraz chętnie wypowiadali się na temat bezpiecznego zachowania.

Następnie odbyło się praktyczne przechodzenie przez jezdnię po pasach – po makiecie umieszczonej w małej sali gimnastycznej. Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe, aby byli bardziej widoczni na drodze.

Serdecznie dziękujemy za spotkanie oraz przekazaną wiedzę naszym najmłodszym uczniom.

Dorota Stanicka