W ostatnich dniach półrocza uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Celem przyjęcia uczniów klas pierwszych w poczet czytelników jest rozbudzenie w nich zainteresowania książką oraz wyrobienie prawidłowych nawyków czytelniczych.

Podczas uroczystości pierwszoklasiści zapoznali się z regulaminem biblioteki szkolnej, utrwalili zasady obchodzenia się z książką oraz wypożyczyli swoją pierwszą lekturę. Na zakończenie każdy uczeń otrzymał dyplom pasowania na czytelnika oraz Wyprawkę Czytelniczą, którą biblioteka otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Kulturowego w ramach kampanii “Mała książka – wielki człowiek”.