Nasza Patronka jest także Honorowym Obywatelem Włocławka. Pod patronatem Prezydenta Włocławka Marka Wojtkowskiego obchody rocznicy śmierci Marii Danilewicz Zielińskiej zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza. Połączone były z promocją książki wydanej przez tę bibliotekę – “Moje serce wyrywa się nad Wisłę”, będącej połączeniem wspomnień i korespondencji.

Po części artystycznej w wykonaniu uczniów LMK głos zabrali przedstawiciele włocławskiego samorządu, świata bibliotekarskiego, nauki i edukacji, a także osoby bezpośrednio związane z Marią Danilewicz Zielińską. Wśród przemawiających były osoby, które gościły na uroczystościach w murach Szkoły Podstawowej w Stawkach – Domicela Kopaczewska, Aneta Jaworska, Krystyna Sarnowska, Dorota Kalinowska, oraz była dyrektor naszej szkoły – Małgorzata Wdowczyk.

Po części oficjalnej nastąpiło otwarcie okolicznościowej wystawy, do której powstania przyczyniły się także nasze zbiory z sali Pamięci Patrona – wypożyczone na tę okoliczność.

Anna Stanek