Nasza szkolna sala Pamięci Patrona to miejsce wyjątkowe przez wielkość i wagę zbiorów dotyczących Marii Danilewicz Zielińskiej. Są tu eksponaty unikatowe, osobiste pamiątki po Patronce, są także dokumenty, których nie ma nikt inny. Jest prawie całościowy zbiór publikacji autorstwa Marii Danilewicz Zielińskiej i o niej napisanych. Są zdjęcia i listy ofiarowane przez rodzinę i przyjaciół naszej Patronki.

Chętnie udostępniamy salę do zwiedzania z okazji szkolnych uroczystości oraz w ramach “dni otwartych”. Jest ona również odwiedzana przez uczniów naszej szkoły na lekcjach języka polskiego, na godzinach z wychowawcą oraz w czasie specjalnych spotkań poświęconych Patronce szkoły.

W tym roku szkolnym salę zwiedzili dyrektorzy szkół i nauczyciele w ramach odbywających się u nas warsztatów “Współpraca drogą do sukcesu”, w dniu 18 maja były “drzwi otwarte” dla mieszkańców okolicznych miejscowości, a 19 maja gościliśmy tu Małgorzatę Wdowczyk z prezentacją multimedialną poświęconą Marii Danilewicz Zielińskiej. Maj to miesiąc, w którym – oprócz uczniów – salę tradycyjnie odwiedza najwięcej osób. Związane jest to z dwiema datami: 22 maja – dzień śmierci Patronki i 29 maja – dzień Jej urodzin.

Anna Stanek