Dnia 8 września 2023 r. opiekunowie Samorządu Uczniowskiego ogłaszają nabór kandydatów
do Rady Samorządu Uczniowskiego.

Wszyscy uczniowie z klas IV – VIII, którzy chcieliby kandydować i uzyskali w poprzednim roku szkolnym świadectwo z wyróżnieniem (średnia wyżej 4,0 i zachowanie co najmniej bardzo dobre), proszeni są o zgłoszenie się do opiekunów Samorządu Uczniowskiego do dnia 22 września 2023 r. Zadaniem kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego jest przygotowanie kampanii wyborczej. Mile widziana będzie prezentacja swojej osoby na formacie A3 (duży blok rysunkowy).

Prezentacja powinna zawierać:

– fotografię

– imię i nazwisko

– klasę

– wiek

– zainteresowania

– umiejętności

– plan działań w Samorządzie Uczniowskim (propozycje ciekawych działań, jakie może podjąć w szkole)

Plakaty należy składać do opiekunów Samorządu Uczniowskiego w dniach 25 września 2023r. – 29 września 2023 r.

Galeria plakatów na holu szkoły – od 2 października 2023 r. do 11 października 2023r.

Cisza wyborcza – 11 października 2023 r.

Wybory odbędą się w dniu 12 października 2023 r.

Ogłoszenie wyników wyborów nastąpi 16 października 2023 r.

Spośród zwycięzców w wyborach, nowo powołany Samorząd Uczniowski wybierze uczniów pełniących funkcję w sekcjach SU: sekcja do spraw promocji, sekcja do spraw zabawy i rozrywki, sekcja do spraw organizacji imprez rekreacyjnych i sportowych, sekcja do spraw porządkowych.

Opiekunki samorządu: Joanna Wesołowska – przewodnicząca oraz Magdalena Kacprzak z-ca przewodniczącej