Dzień 26 października 2023 roku to dla naszej społeczności szkolnej wielkie święto, ponieważ szkoła im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach, do której uczęszczamy, zakwalifikowała się do VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Do Hymnu”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Celem konkursu jest wspólne jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez połowę uczniów danej szkoły.

To był dla nas ogromny zaszczyt uczestniczyć w tak wielkim projekcie muzycznym. W murach naszej szkoły powitaliśmy komisję konkursową prof. dr hab. Aleksandrę Grucza-Rogalską oraz prof. dra hab. Romana Gruczę.

150 uczniów naszej szkoły pod kierunkiem p. Doroty Stanickiej wykonało pieśni patriotyczne, które krzewiły ducha polskości w naszym narodzie, wskrzeszały pamięć o dawnych bohaterach, w czasach klęsk przypominały o zwycięskich bitwach, często zagrzewały do boju, a także bywały modlitwą. Nasi uczniowie przepięknie zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”, „Gaude Mater Polonia” i „Rotę”

Ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Konkursu Do Hymnu nastąpi 27 listopada 2023 roku. Trzymamy mocno kciuki za naszą szkołę.