21 marca społeczność szkolna świętowała I Dzień Wiosny. Jak zwykle była to okazja do wspólnych zabaw, integracji i nawiązywaniu relacji na nowo… tak ważnych po zdalnym nauczaniu.

Tegoroczne święto było również okazją do przypomnienia młodym tak ważnych zagadnień jak: tolerancja, patriotyzm i pomoc drugiemu człowiekowi.  Tego dnia powitaliśmy wśród naszej braci szkolnej dziewięciu uczniów z Ukrainy. Integrowaliśmy się z nimi pod hasłem „Podaj rękę Ukrainie”.

Na sali gimnastycznej tworzyliśmy plakaty pod hasłem „Podaj rękę Ukrainie – młodzi przeciwko wojnie”, uczyliśmy się śpiewać i wykonywaliśmy trzymając się za ręce piosenkę pod tym samym tytułem, rywalizowaliśmy o tytuł najpiękniejszej kreacji wiosennej.

Na boisku szkolnym był grill z kiełbaskami i dyskoteka na świeżym powietrzu. Zabawa była przednia!!! Uśmiechy i zadowolenie na twarzach dzieci były potwierdzeniem wspaniałej atmosfery.

Pragnę podziękować Pani Dyrektor, Radzie Rodziców za pomoc w organizacji, grill masterowi – Panu Linkowi J , nauczycielom i wychowawcom oraz szczególnie ciepło wszystkim uczniom naszej szkoły zaangażowanym w organizację naszego święta. 

Marek Drużyński – opiekun SU