Drogi Uczniu!

Szkolny Doradca Zawodowy zaprasza, gdy zastanawiasz się nad swoją przyszłością edukacyjną i zawodową, ponadto:

– jeżeli masz problem natury zawodoznawczej i nie wiesz jak go masz rozwiązać;

-gdy chcesz określić swoje predyspozycje zawodowe;

-gdy chcesz znaleźć swoje mocne i słabe strony;

-gdy chcesz uświadomić swoje uzdolnienia i talenty;

-gdy chcesz zdobyć umiejętności niezbędne na współczesnym rynku pracy;

-gdy chcesz przygotować dokumenty aplikacyjne do kolejnej szkoły lub na praktyki;

-gdy chcesz opracować swój Indywidualny Plan Działania.

Szkolny Doradca Zawodowy

Agata Gołowicz