Dnia 10 października 2022 roku o godzinie 9.00 w naszej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. W tej uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, licznie zgromadzeni rodzice oraz uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami. Panie wychowawczynie klas pierwszych zapoznawały i wdrażały swoich uczniów do pełnienia różnych obowiązków wynikających z faktu rozpoczęcia nauki w szkole, by ich jak najlepiej przygotować do tak ważnej dla nich uroczystości i włączenia do społeczności uczniowskiej.

Po oficjalnym powitaniu zaproszonych gości przez prowadzące uczennice Lenkę Olejnik ( klasa II a) i Łucję Łątkowską ( klasa IV b) pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne w programie artystycznym. Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze przed pocztem sztandarowym szkoły pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować imię swojej szkoły, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Wiele pięknych życzeń, ciepłych słów oraz gratulacji dla pierwszoklasistów złożyła pani dyrektor Karolina Linek, zastępca kierownika GZOS w Aleksandrowie Kujawskim pani Jolanta Stolarska oraz przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły pani Agnieszka Klasa, a także przedstawiciele rodziców uczniów klas pierwszych. Serdecznie dziękujemy za prezenty od Rady Rodziców Szkoły, rodziców klas pierwszych, wychowawców oraz uczniów klas trzecich.

To był wyjątkowy dzień dla najmłodszych uczniów, którym życzymy wielu sukcesów w naszej szkole. Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w organizację i przygotowanie tak ważnej uroczystości.

D.S.