„Szkoła pamięta 2023” to akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki odbywająca się w okresie świąt listopadowych podczas których w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – zarówno tej ogólnonarodowej, jak i lokalnej. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.

Uczniowska brać Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach pod opieką: Marka Drużyńskiego, Kamili Żurawskiej oraz Doroty Świtońskiej z wielkim zaangażowaniem włączyła się w akcję.

Udało nam się zebrać grubo ponad setkę zniczy, które zapłonęły w ważnych miejscach dla naszej szkolnej społeczności!

W ramach akcji wybraliśmy się na cmentarz w Aleksandrowie Kujawskim na grób Patronki. Wspólnie z uczniami z kl. VII b oraz VIII wykonaliśmy konieczne prace porządkowe. Grób przystroiliśmy kwiatami oraz zapaliliśmy znicze. Pobyt na cmentarzu był dla nas szczególnym momentem skłaniającym do refleksji i wspomnień nad osobą Marii Danilewicz Zielińskiej.

Tradycyjnie od lat opiekujemy się również grobami – pomnikami w odoliońskim lesie. Las – to miejsce kaźni Polaków z powiatu aleksandrowskiego i radziejowskiego zamordowanych w okresie II wojny światowej.

W strugach padającego deszczu, wraz z uczniami z klas: VIIb i VIII uprzątnęliśmy wspomniane miejsca, zapaliliśmy znicze i oddaliśmy hołd tragicznie zmarłym bohaterom.

W naszą akcję #SzkołaPamięta włączył się również Mały Samorząd Uczniowski czyli uczniowie klas 1-3 SP pod kierunkiem Pani Doroty Świtońskiej.

Dzieci uczciły pamięć o Marii Danilewicz Zielińskiej złożeniem wiązanki kwiatów, zapaleniem zniczy oraz chwilą zadumy pod tablicą pamiątkową na budynku szkoły.

Chwała naszym bohaterom! Cześć ich pamięci!

Serdecznie dziękuję za pomoc dyrekcji szkoły, nauczycielom: Kamili Żurawskiej oraz Dorocie Świtońskiej, wszystkim uczniom Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach.

Marek Drużyński