Dnia 19 maja 2022 roku na stadionie GKS Start Stawki odbył się turniej piłki nożnej dla klas I- III Szkoły Podstawowej z okazji zbliżającego się Dnia Sportu. Równoległe klasy rywalizowały między sobą.

Każda klasa stworzyła grupę dziewcząt i chłopców. Drużyny poza zmaganiami sportowymi dobrze się bawiły i były zadowolone ze wspólnej gry. Turniej przebiegał w miłej atmosferze zgodnie z zasadami gry fair play.

Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe medale zarówno grający jak i dopingujący swoją klasę. Serdeczne podziękowania składam Radzie Rodziców za ufundowane medale.

Tomasz Olejnik