02.10.2023 r. odbyła się prezentacja kandydatów do Małego Samorządu Uczniowskiego.
Każdy z 15 reprezentantów klas 1-3 do MSU przedstawił swój program wyborczy, działania i pomysły.