Jak co roku we wrześniu odbyła się kampania wyborcza kandydatów do Samorządu Uczniowskiego. Były plakaty, ulotki, hasła i obietnice przedwyborcze.

Ukoronowaniem akcji wyborczej były wybory, które w głosowaniu tajnym, bezpośrednim i powszechnym wyłoniły samorządową reprezentację szkoły.

Dnia 6 października odbyły się wybory. Każdy uczeń oddał swój głos na karcie wyborczej na jednego z kandydatów:

1. Paulina Kotlińska klasa IV a

2. Gabriela Skowrońska klasa IV a

3. Wojciech Skowroński klasa IV a

4. Zuzanna Nowak klasa V a

5. Maja Lipowska klasa V a

6. Zuzanna Biegała klasa V b

7. Gabriela Topolska klasa VI

8. Szymon Kretkowski klasa VIII a

W kolejnym dniu nastąpiło otwarcie urny i przeliczenie głosów. Spośród 119 oddanych głosów największą ilość uzyskali:

1. Szymon Kretkowski 52 głosy

2. Gabriela Topolska 18 głosów

3. Paulina Kotlińska 16 głosów

W wyniku głosowania wyłonił się skład dużego Samorządu Uczniowskiego:

Szymon Kretkowski – Przewodniczący SU

Gabriela Topolska – Zastępca Przewodniczącego SU

Nad prawidłowym przebiegiem głosowania nadzór sprawowała powołana wcześniej Komisja Wyborcza w składzie: Krystian Kacprzak, Rozalia Leśnikowska, Dominik Rudziński oraz opiekunowie Samorządu Szkolnego – Joanna Wesołowska i Magdalena Kacprzak.

NOWEJ RADZIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SERDECZNIE GRATULUJEMY!