Z nowym rokiem szkolnym 2022/23 chcemy Wam zaprezentować nową pracownię, która mogła powstać dzięki państwowemu programowi „Laboratoria Przyszłości”.

Nasza szkoła od tego roku szkolnego będzie realizować zajęcia w nowej pracowni, wyposażonej w nowy sprzęt i meble. Celem tego programu jest rozwijanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów.

Read more #LaboratoriaPrzyszłości